Жега, жега…..

Активно лятото слънцето не щади никого — нито Бро, нито животни. В търсене на прохлада всички се опитват да бъдат по-близо до водните обекти, езера или реки. Но, как да бъде този, който остава сред «бетонна джунгла»? Тези Бро също намери изход! Вижте какъв.