Пич, дим по-бързо нова подоборку снимка. Този път — забавни и абсурдни надписи.

Подборочка различни угарных надписи по стените, обяви и т.н. може да Бъде, приятел, някой от тези надписи направил ти?

;