Забранени чуждестранни търговски марки

Някои чужди думи в български произношението звучи смешно и нелепо, а понякога и нецензурно. Например «Dokonava tvar!» се превежда като «Съвършеното творение!», а «Pozor, policie varuje!» се превежда като «Внимание, полицията предупреждава!».

Понякога при изхода на всеки продукт, трябваше спешно да се промени името заради това е неблагозвучного превод на друг език.