Натали Росер

Приятелки не се случва много, тъй като не е много Австралия. Освен това, както видяхме в примера на Наталия Росер, едно на друго не се различават. Особено тази зима. Идат студ, и момичетата стават все по-гореща.