Стари снимки Корея XIX—XX век

Избор на снимка Корея, запечатлевших живот на корейския народ през XIX—XX век.