Прекалено са добри за война

Момичета, и военни са твърде добри, за да се бият, и въпреки това те хванат за оръжие.