Сейф в книгата

книга vault1627303661

Разбира се, във всяка бро има ценности, които той е искал да запази далеч от любопитни очи и ръце. Пари и други от радост може да се съхранява в спестовни банки, в кошове с бельо, връзки с булгур, в книгите и в сейфове. В много филми сейфове умело прикрито, а след това ги прикроют гардероб, а след това картина. Но на нас лично винаги ми харесваше, тъй като някои хора крият неща в книгите, където вместо на страници — лека депресия.

Ти не трябва да се режат книги, да извлича от тях страници и изхвърли това, което по-рано е хранилище на мъдрост (дори ако ти взе някаква книга в духа на Коелю или «50 нюанса на сивото»). Просто да обърнем внимание на ето тази глупост.

Книгата е абсолютно фейковая, или по-скоро това не е книга, а две свързани книги. Вътре в тях е дълга кухина, която може да се запълни ценности. Сиви и неясни корици на романи не ще накарат хората или да надникнем вътре, с цел да се чете. А това означава, приятелю, че твоите пари, сребърните семейство или колекция от комикси запазени!