Направени в подходящия момент за снимка с твоето настроение бро

Така че, момчета и техните приятелки са успели навреме да хване рамка, радвайки се, угораем.