Ракел Помплун

Латинска америка красавица Ракел Помплун често се отстранява за мъжките списания, ето и към нас елисавета, императрица предоставя.