«Риши Панчами» — традиционен женски фестивал в Индия

Последователите на индуизма в Индия и Непал отбеляза изключително женски фестивал «Риши Панчами». Според древна индуистката традиция, жените в този ден били освободени от работа, трябва да спазват пост, носи в храмове подаръци, да се молят въплъщения на Шива, както и да извършват множество ритуали и обреди. Омъжените иска добро здраве за своите съпрузи, а неомъжените — за това, за да отговарят на съпруг и се омъжи за него.