Изкуство с чифт

Пич, има такъв жанр в съвременната фантастика, който носи името на парни машини. Ако с две думи, всяка вселена на този жанр се изгражда по следната формула: локомотив + балон + криво мир + природа на викторианска Англия + работи по няколко. За много хора, както в Русия, така и в чужбина steampunk се превърна в истински смисъл на живота и своеобразна философия. Впрочем, един приятел, този жанр наистина си заслужава твоето внимание.