Исторически снимки Германия

Много интересна селекция от исторически снимки Германия — хора, събития, градове.