Писане от Ромена Лорана

Прекрасни произведения на изкуството на френската фото-проектант Ромена Лоран. Нови, оригинални снимки, интересни идеи и по-дълбок смисъл – това е нещо, което отличава снимки Ромена Лоран. Нова фото сесия на този фотограф – за хората, които не се страхуват да отидат под наклон и има собствено мнение.