Установено точното място на убийството на Цезар

На champs de марс Рим, археолозите са открили точното място на убийството на великия Цезар. По време на разкопки на мястото на първия камък на театъра на Помпей учените открили циментов печката, която очевидно не се отнася за вътрешни конструкции на сградата и представлява своеобразен паметник на един от най-великите хора на древността.

Известно е че, пиедестал три метра на ширина и два метра височина е монтирана на мястото на убийството на Цезар по време на управлението на първия император Август, неговия племенник. Местоположение печки потвърждава теорията на историците за това, че Цезар е бил председател на заседанието на Сената и е бил убит в причитающемся му на статут на населено място.

По тялото на римския диктатор, са открити 23 прободни прободни рани. Към днешна дата, е неизвестен, починал дали Цезар от смъртоносния удар на обнаруженном от археолозите място или от кръвно загуба в друго обкръжение.