На фестивала татуировка в Лондон

Тази година, повече от 300 татуировщиков посетен от 9-ия ежегоден фестивал, проведен в Лондон.