Филм за атомите… На атомите!

Компанията IBM-атом

Разбира се, атомите около нас, това е очевидно, разбира се, очевидно е, че всички от тях се състои (с редки изключения, например в романа «Солярис».)

Момчета от изследователския център на IBM по неразбираеми за нас причини, са направили карикатура с помощта на атоми! Ти не ослышался, всеки елемент на този «най-малкото на филма в света» (както го наричат създателите) е атом, който се движи с помощта на специална игла, с дебелина 1 нм, която е в състояние да привличат атоми с помощта на електрически ток. Наблюдава всичко това с помощта на микроскоп, а състояние на атома се определя с помощта на звука, който тя издава, когато се движат.

А ето и самата карикатура. Защо са го направили? Най-вероятно момчетата са се опитали рекламират нов микроскоп. На Видео е 300 дислайков, като някой, който е дръзнал да ги пуснат — това е добре??