Скъпи сърце неща

Снимки, направени от различни момчета и приятелки, на които са изобразени най-скъпите им сърцето си за неща, които те прихватили било със себе си, заедно с документи, ако внезапно в дома им имало пожар или друго бедствие.