Историите, които собствениците им смятат стръмни

За вкус не се спори, известна нещо, но, изглежда собствениците на тези мотори малко прекалява с креативом.