Davina Ранкин в басейна

Ако, въпреки календар, в някои региони на лятото още не е започнало, а след това благодарение на горещото фото Давины Ранкин в басейна може официално да заявя, че лятото е вече в разгара си. Дори ако през прозореца, все още не е много висока за лятото, време, температура, след това тази горещо австралийски модел ще принуди изпотяване на всеки. Няма ли?