Оръжия за масово разсейване

Да, тези момичета точно отвлича твоето внимание, един, от които, ако не е имало.