Поразителни прилики между известни личности

Съществува мнение, че всеки човек има двойници. Неизвестни бро намерили двойки сред известните личности с поразително си прилича, виж себе си, пич.