WTF cosplay

Ами това, което мога да кажа, приятел, чувство за вкус — нещо относително. Вероятно, тези хора смятат, че те са майстори на cosplay, а ние пак идва на ум само един коментар — WTF?