Последиците от тайфуна «Хайяна»

Последиците от тайфуна «Хайяна», един от най-силните тайфуни, който почти се изтриват централните Филипини от лицето на земята. Според някои доклади, убити около 10 000 души. Разрушени сгради, къщи, пътища. Връзка с много зони в града все още не е възстановен.