Докосва снимка с приятелката си

Бро, ако нямате снимки с приятелките си, смело! Малко остроумие, и ти си пополнишь си албум романтични снимки в стил обнимашек. А на приятелката ти в този случай не се изисква. Обойдешься с помощта на ръката си. По принцип сам виж и мотай в мустаци.