25 години от еволюцията на Apple Mouse в снимки

25 години от еволюцията на Apple Mouse в снимки. Думите тук са излишни, снимки всичко за себе си ще кажа. Тогава мишката започва от първия непохватно ръка за Apple Lisa за най-новата сензорна Magic Mouse.

изображения

Ето всъщност и те са:

изображения

ляво: USB (1998…)

до центъра: ADB (Apple Desktop Bus) (1986-1999)

вдясно: DE-9 (1983-1986)

изображения

ляво: made in USA / дясно: made in Ireland

изображения

изображения

ляво: made in USA / център: made in Ireland / дясно: made in Taiwan

изображения

изображения

DE-9 serial connector.

Platinum: Macintosh Plus Mouse (1986)

Beige: Macintosh 128k / 512k Mouse (1983)

изображения

Platinum: Macintosh Plus Mouse (1986)

изображения

Platinum: Macintosh Plus Mouse (1986)

изображения

Platinum: Macintosh Plus Mouse (1986)

Beige: Macintosh 128k / 512k Mouse (1984)

изображения

Platinum: Macintosh Plus Mouse (1986)

Beige: Macintosh 128k / 512k Mouse (1984)

изображения

Platinum: Macintosh Plus Mouse (1986)

Beige: Macintosh 128k / 512k Mouse (1984)

Creamy-beige: Apple Mouse IIc (1984)

изображения

Platinum: Macintosh Plus Mouse M0100 (1986) / made in Japan.

Beige: Macintosh 128k / 512k Mouse M0100(1984) / made in USA.

Creamy-beige: Apple Mouse IIc A2M4015(1984) / made in USA.

изображения

Platinum: Macintosh Plus Mouse (1986)

Beige: Macintosh 128k / 512k Mouse (1984)

изображения

Platinum: Macintosh Plus Mouse (1986)

Beige: Macintosh 128k / 512k Mouse (1984)

изображения

Apple Magic Mouse (2009)

Apple Macintosh Mouse M0100 (1984)

изображения

Apple Magic Mouse (2009)

Apple Macintosh Mouse M0100 (1984)

изображения

Apple Magic Mouse (2009)

Apple Macintosh Mouse M0100 (1984)

изображения

Apple Magic Mouse (2009)

Apple Macintosh Mouse M0100 (1984)

изображения

Apple Magic Mouse (2009)

Apple Macintosh Mouse M0100 (1984)

изображения

Apple Macintosh Mouse Design Evolution.

1984 /Apple Macintosh Mouse M0100 (Platinum:1986)

1986 /Apple Desktop Bus Mouse

1993 /Apple Desktop Bus Mouse II

1998 /Apple USB Mouse

изображения

Apple Macintosh Mouse Design Evolution.

2009 /Apple Magic Mouse

2005 /Apple Mighty Mouse (2006 /Wireless)

2003 /Apple Wireless Mouse

2003 /Pro На Apple Mouse (White)

2000 /Apple Mouse Pro (Черна)

1998 /Apple USB Mouse

1993 /Apple Desktop Bus Mouse II

1986 /Apple Desktop Bus Mouse

1984 /Apple Macintosh Mouse M0100

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: