Креативна модерна скулптура на Жан Люк Корнек

Съвременно изкуство непрекъснато ни измъчва своята концептуальностью и нестандартен подход. Ярък пример за това е креативна модерна скулптура на Жан Люк Корнек под името Rotary Phone Sheeps», която е създадена през 1989 година. Този състав се състои от 32 на овце, извършени от телефонни жици. Тя се намира на обществен показ в Музея на Комуникациите във Франкфурт, Германия.

Êðåàòèâíàÿ ñîâðåìåííàÿ ñêóëüïòóðà Æàíà Êîðíåê Ëþêà 16 (539x700, 119Kb)

Креативна модерна скулптура на Жан Люк Корнек

Какво означава тази модерна скулптура? Авторът се е опитал да внуши на зрителите някакво послание? Както при всички съвременни скульптурах, всеки човек вижда в тях нещо свое и да третира по различен начин. Именно в това се крие основната идея за концептуално изкуство. Както за мен, така че тези овце Романовской на породата са свързани със стадото на потребителите на информация. В далечната 89 г. все още нямаше мобилни телефони и любители да общуват били принудени да «летят» дълго телефонни апарати. Може би затова авторът ги поставя вместо глави имат на тези прекрасни овечек. Ако не навлизам в смисъл такъв съвременната скулптура, а след това да се оцени високо майсторство на изпълнение и невероятна достоверността на тези скулптури. От Автора – «Браво!».

Êðåàòèâíàÿ ñîâðåìåííàÿ ñêóëüïòóðà Æàíà Êîðíåê Ëþêà 17 (600x514, 128kb)

Êðåàòèâíàÿ ñîâðåìåííàÿ ñêóëüïòóðà Æàíà Êîðíåê Ëþêà 18 (600x450, 83Kb)

Êðåàòèâíàÿ ñîâðåìåííàÿ ñêóëüïòóðà Æàíà Êîðíåê Ëþêà 19 (600x450, 98 kb)

Êðåàòèâíàÿ ñîâðåìåííàÿ ñêóëüïòóðà Æàíà Êîðíåê Ëþêà 20 (600x433, 55Kb)

Êðåàòèâíàÿ ñîâðåìåííàÿ ñêóëüïòóðà Æàíà Ëþêà Êîðíåê 21 (600x526, 92Kb)

Êðåàòèâíàÿ ñîâðåìåííàÿ ñêóëüïòóðà Æàíà Êîðíåê Ëþêà 22 (554x700, 135Kb)

Êðåàòèâíàÿ ñîâðåìåííàÿ ñêóëüïòóðà Æàíà Êîðíåê Ëþêà 23 (465x700, 284Kb)

Êðåàòèâíàÿ ñîâðåìåííàÿ ñêóëüïòóðà Æàíà Êîðíåê Ëþêà 24 (600x430, 85Kb)

Êðåàòèâíàÿ ñîâðåìåííàÿ ñêóëüïòóðà Æàíà Êîðíåê Ëþêà 25 (600x399, 95Kb)

Êðåàòèâíàÿ ñîâðåìåííàÿ ñêóëüïòóðà Æàíà Êîðíåê Ëþêà 26 (600x451, 86Kb)

Êðåàòèâíàÿ ñîâðåìåííàÿ ñêóëüïòóðà Æàíà Êîðíåê Ëþêà 27 (600x382, 77Kb)

Êðåàòèâíàÿ ñîâðåìåííàÿ ñêóëüïòóðà Æàíà Êîðíåê Ëþêà 28 (600x450, 83Kb)

Êðåàòèâíàÿ ñîâðåìåííàÿ ñêóëüïòóðà Æàíà Êîðíåê Ëþêà 29 (600x451, досить 68 Kb)

Êðåàòèâíàÿ ñîâðåìåííàÿ ñêóëüïòóðà Æàíà Êîðíåê Ëþêà 30 (600x435, 91Kb)

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: