Гениален кукловод Филип Жанти

Гениален кукловод Филип Жанти

Гениален кукловод Филип Жанти, за съжаление, малко са запознати рускоезичната публика. Това е наистина велик френски театрален режисьор и ненадминат майстор кукловод. Неговите театрални постановки изпълнени с магията и невероятно са подобни на сънища. Факт е, че голяма част от идеите на Philippe Genty черпи от собствените си сънища, записвайки ги в тетрадка, която винаги се поставя в близост до възглавницата.