Последният герой в урал тайгата

Последният герой в урал тайгата

61-годишен пенсионер от Свердловска област в края на юли отидох в разузнавателен поход в търсене на места за риболов. От гората той не се върна. Мъж в продължение на три седмици не се ползват търсените с помощта на полицията, военните и водолази.

Пенсионер се появи себе си, случайно се срещна с ловците. В практиката на местните услуги търсачка е първият случай на самостоятелно оцеляване в тайгата в продължение на толкова дълго време.

През цялото това време мъж обясненията на «подножным храна» и търси обратния път. През цялото време лутане, му обувки буквално на разстояние до дупки, а теглото намалява точно наполовина.