Представи паспорт

Представи паспорт

Експерти на Асоциация на фирми за търговия на дребно разработват изменения в действащото законодателство, според които отговарят за продажба на алкохолни напитки на непълнолетни лица ще бъдат не само магазини, но и родителите на децата.

По мнението на разработчиците на «осигуряване на забраната за придобиване на алкохол на деца трябва да отговарят и на двете страни — и на родителите, и търговски обекти.

Също така разработчиците предлагат изменения задължи купувача при покупка на продукти алкохол, представят документ, удостоверяващ възрастта на купувача. В момента служителите в магазините могат само да поиска документ за самоличност, но купувачът не е длъжен да предяви му.

Експертите на Асоциацията са сигурни, че тези мерки най-накрая пак ще продажба на алкохолни напитки на тийнейджърите невъзможно.