Работа за имигранти не

234607603

Според декрет на губернатора на Новосибирска област, от 15 август 2016 г., на територията на този регион трудовите мигранти е забранено да работят в сферата на образованието, превоз на пътници, финансови и правни отрасли. Е забранено да заемат всички длъжности на свободните места в производството на детски храни и хранителни продукти. Забранено е да се работи в предприятията, свързани с улова на риба, лов и др

Всичко в обзавеждането на изброява над 10 отрасли на икономиката, в които е забранено да привлече на работа на чужди граждани с труда на патенти.

Предприятие на Новосибирска област, привличащи трудови мигранти през следващите 3 месеца са длъжни да се регулира броят на чуждите граждани съгласно постановление на областния управител.